Sidorenko Організована професійна спільнота вітчизняного ринку охорони зневірилися у можливості конструктивно вплинути на діячу владу щодо поліпшення стану регулювання охоронної діяльності.

Відповідні висновки можна зробити з заяви президента Української федерації професіоналів безпеки (УФПБ) Сергія Сидоренка, яку він зробив 19.03.2018 р у Києві. Зокрема, пан Сидоренко зазначив наступне: “Об’єктивно оцінюючи стан законодавчої діяльності у країні, вважаємо, що будь-які спроби внесення змін до чинного законодавства у цей період не призведуть до позитивного результату. Разом з тим, існує висока вірогідність результативної роботи при поданні якісно підготовлених законопроектів та нормативних актів на розгляд ВРУ, КМУ та інших органів  влади на початку роботи їх нового складу".

Очільник профільної Федерації запропонував сформувати перелік проблемних питань, що негативно впливають на діяльність охоронних підприємств та можуть бути вирішені на законодавчому, або нормативному рівні.

 

По темі: перелік проблемних питань, які ініціювалися у різний час окремими учасниками галузевого ринку:

1. Участь громадських формувань, що створюються у відповідності до ЗУ «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» у рейдерських акціях, блокуванні діяльності установ, підприємств та організацій, охорона яких здійснюється суб’єктами охоронної діяльності.

2. Участь військових формувань, що фінансуються за рахунок державного бюджету України, в наданні охоронних послуг (підрозділи Національної гвардії, тощо).

3. Спроби адміністративного перерозподілу ринку охоронних послуг шляхом створення муніципальних охоронних підрозділів («Муніципальна варта», «Муніципальна поліція», тощо).

4. Спроби адміністративного перерозподілу ринку охоронних послуг на фоні відсутності визначення на державному рівні переліку особливо важливих об’єктів (об’єктів критичної інфраструктури).

5. Висока база оподаткування послуг та фонду оплати праці на фоні надання послуг з низькою рентабельністю, невисоким рівнем платоспроможності замовників, жорсткої конкуренції, демпінгу цін.

6. Ускладнені та практично не прийнятні умови та порядок навчання персоналу охорони (внаслідок чого виконуються формалізовано, або з порушеннями).

7. Дефіцит персоналу фізичної охорони на вітчизняному ринку праці. Прогнозування погіршення ситуації у зв’язку із наявними демографічними факторами та наслідками трудової міграції у інші країни.

8. Дефіцит кваліфікованого технічного персоналу охорони на вітчизняному ринку праці, внаслідок відсутності широкої освітньої мережі з їх підготовки.

9. Потребують перегляду у бік звуження організаційно-правові вимоги щодо знаходження транспорту реагування у власності суб’єкта охоронної діяльності.

10. Відсутність реальних переваг у дорожньому русі при відпрацюванні тривожних сповіщень групами реагування.

11. Ускладнена процедура отримання дозволів на використання світло-звукових сигнальних пристроїв для автотранспорту реагування.

12. Відсутність у переліку осіб, що мають право на носіння та використання пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них персоналу суб’єктів охоронної діяльності – працівників, що на постійній основі виконують функції охоронників з охорони об’єктів критичної інфраструктури, супроводження (охорону) перевезення цінних вантажів, екіпажі груп швидкого реагування пунктів централізованої охорони та охоронців. 

Опубліковано в індустрія

I. Законодавча діяльність.

1. Організувати громадське та наукове обговорення проекту Закону України «Про захист осіб та майна». Альтернативно – про внесення змін до діючого Закону України «Про охоронну діяльність».

2. Взяти участь у розробці та обговоренні Концепції розвитку ринку безпеки («Біла книга»), проекту Закону України «Про саморегульовані організації».

party UFPB

3. Визначити пріоритетні шляхи вирішення законодавчих проблем:

- участь у роботі комітету приватної охоронної та детективної діяльності Асоціації професіоналів корпоративної безпеки, комітеті;

- участь у роботі робочих груп з питань взаємодії з недержавним сектором безпеки у сфері підтримання публічної безпеки і порядку та з питань дерегуляції ринку охоронних послуг Координаційної Ради МВС з питань ліцензування.

- участь у роботі Української ради бізнесу в частині забезпечення захисту прав і законних інтересів платників податків, розвитку партнерських відносин між владою і бізнесом.

- участь у роботі Консультаційно-експертної ради з питань запровадження принципів саморегулювання охоронної галузі.

 

II. Захист інтересів.

1. Участь в роботі Експертно-апеляційної ради Державної регуляторної служби.

2. Інформування Державної регуляторної служби, Антимонопольного комітету, інших органів державної влади про позицію членів Федерації з питань, що стосуються спроб внесення змін до нормативно-правової бази, яка регламентує охоронну діяльність, а саме:

- проекту змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

- проекту Постанови КМУ «Про затвердження категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах».

- проекту змін до Постанови КМУ «Про затвердження ліцензійних умов провадження охоронної діяльності».

III. Бізнес-проекти.

1. Удосконалення організаційно-правової форми Національної мережі реагування, Стратегічного альянсу безпеки.

2. Проведення випробувань та впровадження технічних рішень, що сприятимуть розвитку проектів із залученням Національної мережі реагування. За результатами випробувань провести круглий стіл (презентацію).

3. Провести розробку критеріїв (стандартів) охоронних послуг, що є одним з найбільш пріоритетних завдань на шляху побудови саморегульованої організації та проведення заходів боротьби із «недобросовісною» конкуренцією та демпінгом цін. Затвердити критерії на рівні НАУ для акредитації галузевих експертів.

4. Удосконалення роботи «Стратегічного альянсу безпеки» шляхом створення загальних баз даних, автоматизації процесів інформування про актуальні тендери та обміну інформацією. З цією метою, розробити та запровадити на сайті Федерації закритий розділ “Тендер”. Визначити структуру розділу та порядок користування членами САБ.

5. Продовження формування мережі для реагування на тривожні сповіщення з автотранспортних засобів по всій території України. Визначення оптимального технічного рішення. За готовності учасників, продовжити переговори із потенційними замовниками послуг (страховими, транспортно-логістичними, іншими компаніями).

6. Продовжити роботу по створенню територіальних галузевих організацій роботодавців.

7. У відповідності до Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік» провести перерахування мінімального рівня вартості послуг фізичної охорони, з метою інформування замовників послуг.

Опубліковано в суспільство

Автор: Нестор Безпечный

images

Не люблю я рекламироваться в журналах. Потому что я маркетолог, и отвечаю за продажи. А продаем мы не жевательную резинку, а всякую-разную (и украинскую, и российскую, и китайскую, и европейскую) технику для «охранки» и «пожарки», еще мы проектируем и монтируем, ведем охранное и пожарное наблюдение, а еще у шефа есть охранная фирма, которую он тоже повесил на меня.

И я должен для всех зарабатывать деньги.

Объять умом, как устроены каналы продаж в разных сегментах – нереально. Понять, кто и читает ли украинские журналы по безопасности (а это привычные каналы коммуникаций) – нереально вдвойне. Но шефу кто-то сказал, что в журналах рекламироваться надо. И я понимаю, что на этой рекламе денег для фирмы не заработаю. Но и шефа «послать» не могу. Шеф большой, ему видней. 80% заказов проходит через него. Без рекламы, конечно. С этих денег он и может себя побаловать рекламой в журналах. А мне надо заработать для фирмы остальные 20%. Причем рекламного бюджета мне не дают – я его тоже сам зарабатываю.

Поэтому - чего я добиваюсь:

1. Чтобы наши дилеры по охранке пребывали в уверенности, что покупают у нас нужную людям технику и выгодное для себя сочетание цены и качества.

2. Чтобы менеджерам по продажам услуг было легче мотивировать и «замолаживать» клиентов.

3. Чтобы те воротилы, через которых шеф получает объекты, периодически и ненароком - то там, то сям - видели наш логотип и «морду лица» шефа. Чтоб они уверовали, что и фирма серьезная, и человек надежный (ведь если шеф не получит свои 80 %, то я не смогу заработать свои 20%).

Вот и все! Теперь по пунктам.

Дилеры – все! – знают, что такое Интернет. Эти предприимчивые дельцы каждый день мониторят, что и где дешевле купить (и чтобы им за это ничего не было). Так их я и завалю статьями, месиджами и комментами в Интернете. Да похвалю их на своем сайте. А «по секрету» поделюсь, как «попали» конкуренты, связавшись с другим дистрибьютором. Бесплатно или за копейки. Журналы отдыхают.

Для менеджеров по продажам важно, чтобы сайт фирмы был безупречным. 90 % клиентов захотят на него глянуть (они сначала примут решение, а потом захотят убедиться в правильности своего выбора). И надо сделать так, чтобы клиента на сайте ничего визуально не раздражало, чтобы у него сложилось иллюзия, что он все понимает. Ну и конечно, регалии и дипломы надо бы ему показать (но не «братскую могилу», а штуки 3-4 – хватит с головой!). Не помешают логотипы уважаемых клиентов. Моя задача – чтобы на этот сайт клиентам зайти было как можно легче, и тут лучше всего работают интернет-баннеры, разные ссылки, соцсети и пр.

Еще неплохо, чтобы клиенты раньше где-то видели лого или слышали о нашей компании, тогда для менеджера он уже не такой «холодный», а «подогретый». Я это называю «дробью по воробьям». Нужно найти носитель (и), который (е) за недорого «стрельнет» в разные стороны. Это, поверьте, не журнал. Тут задача больше из сферы media relations. Имея друзей и зная некоторые механизмы работы электронных СМИ, можно «подогреть» кого угодно и за разумные деньги. А для воротил лучше всего подойдут ненавистные мне журналы (бонзы любят с важным видом листать страницы и рассматривать картинки). Только с журналами надо быть осторожным: а-ля «Форбс» категорически противопоказан (воротилы смекнут, не маловато ли с шефа имеют), а дешевые журналы (на рынке безопасности даже есть один черно-белый фолиант) сыграют только «в минус».

Лучше всего рекламироваться тонко, изысканно, эффектно (но ненавязчиво) в журналах, которые люди читают и обсуждают, которые имеют свою редакционную и, так сказать, гражданскую позицию. Которые даже эта власть уважает. Но таких журналов на рынке безопасности нет, и приходится выбирать что-то близкое. А чтобы тонко и ненавязчиво преподнести фирму и шефа, приходится включать мозги и проявлять чудеса креатива. Это напрягает, поэтому, как я и сказал, рекламироваться в журналах не люблю. Но от них зависят мои 20%. Поэтому, плиз, подскажите, какому журналу по безопасности отнести деньги, чтобы они за меня подумали?

 

Опубліковано в індустрія

Автор: Александр Красноперов

titushkiПосле прочтения Стратегии национальной безопасности «Україна у світі, що змінюється», которую Президент страны освятил своим Указом от 8.06.2012 г., хочется поинтересоваться персоналиями. Например, кто из ныне власть держащих причастен к тому, что, согласно перевыверенного текста, общественная система страны законсервирована и отдает постсоветсткостью, что демократические процедуры искривлены, а государство «подейкуды» проявляет неспособность выполнять свои функции?

Понятно, что если ответ на этот вопрос и прозвучит, то «причастные» сделают вид, что не слышат, и что их это не касается.

Тем более, что это фразы общие. Но есть в Стратегии и вполне конкретные пункты, например:

4.3.2. Сприяння розвитку недержавної системи безпеки та законодавче забезпечення її діяльності.

Этот пункт относится к ключевым заданиям политики национальной безопасности во внутренней сфере. Но спросите, ради интереса, кого-либо на Печерске – что такое негосударственная система безопасности? Уверяю, что однозначного ответа Вы не услышите. Более того, Вас могут обвинить в посягании на государственные устои.

Пример? На днях медиа-группа "Секьюрити ЮЭй", как организатор многих публичных мероприятий, отправила приглашение на специализированное ток-шоу на Банковую, в Главное управление по вопросам политики безопасности и оборонной политики. Дескать, пришлите, пожалуйста, спикера по проблематике развития негосударственной системе безопасности и законодательного обеспечения ее развития. В ответ оттуда позвонили и буркнули что-то вроде того, что «охраной мы не занимаемся» - и… бросили трубку.

Подумалось, что из-за такого околохамского поведения чиновников и однобокого отождествления ими негосударственного сектора безопасности с охранной деятельностью наша страна и топчется на постсоветсткой песочнице, где милиция вытряхивает с налогоплательщиков кровные гривны за ощущение ими хоть какой-то безопасности.

Опубліковано в індустрія

New year2008 danceТрадиционно в конце года медиа-группа «Секьюрити ЮЭй» определяет отличившихся в нескольких номинациях.

В номинации «Відкритість та щирість року» нынче 2 особы – заместитель начальника Главного контрольного управления Администрации Президента Украины Анатолий Матиос и генарльный директор ИСК «Трансэкспо» Александр Лукьянов.

Первый в своем интервью «Усі проблеми в українських головах»  очень открыто рассказал о проблемах государственного управления в сфере корпоративной и личной безопасности, а второй – о тех уроках, которые он вынес по завершению ЕВРО 2012 (статья – «Вровень с Европой»).

От имени все читателей «Секьюрити ЮЭй» - еще раз громадное спасибо интервьюируемым за доставленное интеллектуальное наслаждение!

Сама жизнь тут подсказала, что должна быть подноминация «Антивідкритість року», поскольку всегда находятся желающие в нее попасть. В этом году таковыми стали Николай Бараш, государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины, который проигнорировал просьбу журнала Security UA дать интервью по проблемам нарушений действующего законодательства при проведении закупок охранных услуг за народные деньги, и Вячеслав Киба, начальник ГУ Гостехногенбезопасности в Днепропетровской области, юристы которого практически на любой информационный запрос отвечают, что не являются распорядителями запрашиваемой информации. Кстати, подходом последнего к публичной информации заинтересовался Уполномоченный Верховной Рады по правам человека – омудсмен, похоже, задался вопросом, имеют ли право органы ДИТБ сообщать информационным агентствам сведения о реальном состоянии пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей.

Проблемы возникли с определением победителей в номинации «Творча знахідка року». В этой номинации «Секьюрити ЮЭй» отмечает тех, чьи нестандартные шаги в области рекламы и маркетинга поразили воображение. Единственное исключение – ход корпорации «Сириус»,  примудрившейся использовать брендированные частные автомобили таксистов в качестве авто групп мобильного реагирования - со своей, естественно, эмблемой. Однако есть сомнения, что данный факт заслуживает права попасть в номинацию, поскольку вступивший в силу Закон «Об охранной деятельности» однозначно требует, чтобы автомобили ГМР находились в собственности фирмы. Тем не менее – что по этому поводу думают читатели?

В отношении «Халепи року» журналисты «Секьюрити ЮЭй» даже и не сомневались, что в этой номинации бесспорным номинантом явится Система 112. Ее, многострадальную, строят уже около 10 лет, а в этом году под ЕВРО 2012  МЧС даже договор заключило  с Hewlett-Packard, но вскорости его рассторгло. Тем временем, на примере Донецка премьер-министр благословил развитие центров оперативного реагирования по линии МВД, и свою территориально-распределенную структуру уже строит "Скорая помощь". Видать, в розницу получается выгоднее, чем оптом. 

В общем, скоро – первый день зимы. Поэтому – с наступающим Новым годом!  А победители номинаций будут награждены в Киеве 14 декабря во время традиционной новогодней VIP-вечеринки ключевых особ негосударственной системы безопасности.

Опубліковано в індустрія
Сторінка 1 із 4