Вітчизняна компанія-перевізник, яка взяла на себе зобов’язання щодо перевезення вантажу автомобільним транспортом з України до м. Астрахань (Росія) та втратила частину вантажу на території Росії внаслідок крадіжки, має відшкодувати збитки своєму замовнику.

Про це йдеться у матеріалах справи № 5028/15/63/2012 про стягнення з ТОВ "Десна-Транс Груп" 242.667 грн. збитків.

Транспортна компанія послугами охоронної компанії не скористалась та втратила частину вантажу (запасні частин и до електронасосного агрегату ) з автомобілю «Газель», припаркованого при в'їзді в зону митного контролю Астраханської митниці.

Опубліковано в суспільство

Серед ключових імідж-формуючих елементів ринку охоронних послуг, зокрема у сфері проведення міжнародних масових заходів, є потреба у формуванні клієнт-орієнтованого підходу в роботі безпекового персоналу. Це під час ток-шоу 14.12.2012 зазначив Олег Западнюк, якого читачі Security UA знають з досвіду убезпечення Єробачення 2005 та ЄВРО 2012. Згодом ця теза перетворилася на статтю, у який пан Западнюк підтвердив надзвичайну важливість сервісу.

  

Ні, але дякую, що запитали… 

zapadnukМинулого року, один із представників української делегації, відвідуючи Кембриджський художній музей (Великобританія, м. Лондон - Автор), підійшов до охорони/стюардів і спитав чи можна сфотографувати витвір мистецтва, який знаходився в залі. Йому з усією традицією англійської усмішки доброзичливо відповіли: «No, but thank you for asking» (пер. «ні, але дякую, що запитали»). На цьому прикладі ми бачимо досить високий рівень культури Security за кордоном. Нажаль змоделювати подібну ситуацію в українських реаліях досить нелегко. З такою проблемою ми зустрілись під час підготовки Євро 2012, коли більше тисячі людей були підготовлені за спеціальною програмою УЄФА і забезпечували охоронні заходи на належному рівні.

На жаль, на даний момент, лише поодинокі суб’єкти охоронного бізнесу в Україні можуть пишатися високим рівнем клієнт орієнтованого сервісу, який забезпечує їхній персонал.

За нашим аналізом загрози охоронної компанії починаються з помилок персоналу. Імідж і уразливість іміджу охоронної компанії починається саме з охоронника, який забезпечує контрольно-пропускний режим на вході в той чи інший об’єкт.

Дослідження сфери охоронних послуг свідчить, що до 40% інвестицій в маркетинг витрачаються «дарма». Головна причина – невідповідність поведінки персоналу (охоронників) рекламованим сервісам охоронної структури. Вказане призводить до втрати значної кількості клієнтів та бізнесу. Зміна корпоративної культури є результатом зміни поведінки охоронного персоналу, які мають бути ініційовані керівництвом організації. Мета формування сервіс-орієнтованої стратегії охоронних організацій– досягнення високоякісного клієнт-орієнтованого сервісу для подальшого забезпечення таких фінансових результатів у охоронному бізнесі:

 • збільшення продажів на 20-35 %;
 • зріст лояльності зовнішніх клієнтів на 20-30 %;
 • зменшення ротації персоналу на 20-50 %.

 Клієнт-орієнтована стратегія безпеки та правопорядку є головним інструментом стійкого підвищення фінансових показників компанії.

 

Євро 2012 – метод охоронного аудиту?

За результатами аналізу проведення Євро 2012, було розроблено методологію контролю якості охоронних послуг, яка і забезпечила досить успішне проведення охоронних заходів під час Євро 2012. Було досліджено сім методик забезпечення якісних охоронних послуг (Внутрішнє інспектування/ Ліцензійна перевірка; охоронний аудит «Quality control»/ «Таємний відвідувач»; Ідентифікація проектних рішень; Тренінгова сесія для Апарату управління; Тренінгова сесія для персоналу; Адаптація та інтеграція рішень. Моніторинг/контроль; Реклама/Медіа-супровід.

Серед вказаних методів найефективнішим і найзручнішим з боку клієнта, є методика охоронного аудиту, коли представник або клієнта, або безпосередньо охоронної компанії, залучає третю сторону – аудитора, який забезпечує/стимулює роботу охоронного персоналу у відповідності до вимог якості того предмету договору, який був узгоджений з клієнтом. Тобто, клієнт може залучити експертів, які стимулюють роботу охоронної компанії, яка в свою чергу більш наполегливо забезпечує і безпеку і протипожежні заходи, і заходи по комунікації із правоохоронними органами, і контрольно-пропускний режим. Вказане свідчить про досить ефективну модель комунікації, як з клієнтом, так і з охоронною компанією.

 

Смайл-сервіс

Говорячи про Євро 2012, варто також окремо зазначити про фан-зони, які під час проведення чемпіонату стали окремою темою для суперечок. Журналістами часто закидалося невдоволення щодо рівня підготовки охоронників, які були відповідальні за пропускну систему. Але зона компетенції фан-зон, про які так багато говориться, нажаль відносилася до відповідальності Приймаючого міста, а не УЄФА. Ці охоронники не проходили тренінгів УЄФА, від них тяжко було очікувати, як мінімум, смайл-сервісу чи доброзичливого ставлення до клієнта. Модель УЄФА діяла нажаль в основному лише на об’єктах УЄФА (стадіони, готелі і відповідні офіційні місця). І тут вже питання до вітчизняних бепекових агенцій та компаній, які були не достатньо готові забезпечити гідну підготовку охоронників.

 

Nota bene 

Варто пам’ятати, що клієнт-орієнтована система є також інструментом стійкого підвищення фінансових показників компанії, який включає три елементи: безпека – правовопрядок – сервіси, де останній є ключовим полем комунікації з клієнтом. В рамках 2005-го та 2012-го років вже зроблені перші помітні кроки до формування такої системи в роботі охоронних компаній. Наступний крок – це Євробаскет 2015. Але стандарти розроблені, ми бачили, як це потрібно робити на прикладі 62-х об’єктів УЄФА.

Опубліковано в індустрія

Ohrana na KievВ период с 10 по 15 августа с.г. в Киеве может состояться круглый стол, в котором примут участие представители охранного сообщества из 11 регионов - Харькова, Одессы, Львова, Днепропетровска, Донецка, Николаева, Сум, Луганска, Херсона, Киева, АР Крым.

С соответствующей инициативой выступил Харьковский Союз работников сферы безопасности.

По мнению инициаторов, назрела острая необходимость в обсуждении следующих вопросов:

1. О включении представителей негосударственного сектора охраны в рабочую группу по разработке новых Лицензионных условий.
2. Выработка единой позиции  охранного сообщества в отношении законопроекта № 10377, ущемляющего интересы негосударственного сектора охраны и монополизирующего рынок охраны в пользу государственных операторов.

В то же время, президент Украинской федерации профессионалов безопасности (УФПБ) Сергей Шабовта в комментарии ИБ «Секьюрити ЮЭй» назвал подобную инициативу преждевременной, поскольку, по его словам, в настоящее время УФПБ в обстановке полного взаимопонимания проводит системную и планомерную работу со всеми вовлеченными в процесс государственными органами. 

«Проведение подобного круглого стола можно считать дешевеньким пиаром со стороны его инициаторов», - заключил г-н Шабовта.

 


В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Прочитал сегодня на сайте информационного агентства ИБ «Секьюрити ЮЭй» статью под названием "Охрана из 11 регионов собирается на Киев. Ради дешевого пиара?".

Первое впечатление - недоумение. С каких это пор выполнение общественной организацией своих уставных обязанностей является "дешевеньким пиаром"? Для сведения сообщаю, что в Уставе общественной организации "Союз работников сферы безопасности" абсолютно однозначно записаны задачи Союза:

«2.2.1 содействие защите прав и интересов членов организации;

2.2.2 представление и защита своих законных интересов и законных интересов своих членов органах государственной власти, органах местного самоуправления, перед юридическими и физическими лицами, в общественных органах и организациях»;

В чём же здесь пиар?! В попытке защитить свои права? Разве законопроект депутата Савченко не ущемляет наши права? Или стоит считать правильным реакцию на уже свершившиеся факты нарушения, а любые упреждающие действия считать "дешевеньким пиаром"?

ХООО "Союз работников сферы безопасности" является независимой и

«...действует на основе принципов законности, равноправия, добровольности и взаимного уважения ее членов, взаимодействия и взаимопомощи, самоуправления, гласности и коллегиальности принимаемых решений, выборности и подконтрольности руководящих органов, взаимодействия с органами исполнительной власти. Организация свободна в выборе направлений своей деятельности для достижения уставных целей».

Напомню, что законопроект был внесён депутатом Савченко ещё 20 апреля, но никакой реакции от членов охранного сообщества не последовало. Инертность большинства руководителей охранных структур не способствует решению проблем, которые возникли. А время играет против нас, и если законопроект будет рассмотрен на следующей сессии, то охранный рынок будет изменён в пользу ГСО, что создаст серьезные проблемы для негосударственного охранного рынка.

При предоставлении ГСО такого приоритета, представители негосударственного сектора будут поставлены в неравные условия и о здоровой конкуренции можно будет забыть!

Обо всем этом ХООО «Союз работников сферы безопасности»  считает необходимым довести до сведения всех участников охранного рынка , в связи с чем и обратились с инициативой о консолидации тех, кому небезразлична дальнейшая судьба негосударственного охранного бизнеса и выработки противодействия законопроекту народного депутата Украины Савченко И.В, нарушающему  законные  права и  интересы  значительного количества участников охранного рынка.

Мы не выступали в роли организаторов круглого стола, мы отметили, что тема для обсуждения назрела, и выступили с инициативой проведения встречи.  ХООО "Союз работников сферы безопасности" взяла на себя обязанность по информированию заинтересованных лиц через сайты наших организаций, сайты заинтересованных негосударственных структур, через социальные сети о необходимости проведения встречи представителей охранных предприятий всех регионов Украины для обсуждения сложившейся ситуации.

УФПБ, во главе с президентом Шабовтой С.Б., проводит большую работу по защите интересов своих членов и работников охранного сектора Украины, однако никакой информации по данной проблеме ни в прессе, ни в интернете по законопроекту Савченко И.В. нет. Хотелось, чтобы информация профильных общественных организаций, в том числе УФПБ, на своих страницах была бы более вещательной. Также из-за отсутствия должной координации представителей негосударственных охранных предприятий всех регионов Украины и возникают такие коллизии, как с законопроектом Савченко.

Я хотел бы призвать всех руководителей структур безопасности, общественных организаций, независимо от масштабов своей деятельности, к конструктивной работе по пути добросовестной здоровой конкуренции, объединению усилий на благо и процветание всего охранного рынка в Украине.

Председатель Правления

ХООО «Союз работников сферы безопасности» В.А. Косенко

Опубликовано на www.allsecurity.kh.ua


 

ПРОБЛЕМЫ ГЛУБЖЕ…

Наш охранный рынок тяжело и хронически болен. Главная причина этого – позиция государства, упорно не желающего видеть и поддерживать негосударственную систему безопасности. Конечно, эту позицию с удовольствием поддерживают чиновники МВД, привыкшие годами «крышевать» отечественного предпринимателя и имеющие на руках карт-бланш в виде Закона Украины «О милиции», позволяющего безнаказанно заниматься коммерцией людям в погонах.

Именно поэтому Закон Украины «Об охранной деятельности» принимался более 20-и (!) лет, да и его, по-моему, 19-й версии, довелось не единожды получить «вето» от Президента Украины до получения заветной подписи Гаранта.

Именно поэтому, сегодня действуют «вялые» Лицензионные условия, превратившие рынок охранных услуг в «проходной двор».

Оценивая перспективы дальнейшего движения, инициативная группа из числа руководителей компаний «Венбест», «Стелс-1», президента УФПБ и руководителя ИБ «Секьюрити ЮЭй» уже в мае провели рабочую встречу с представителями МВД, ДГСО, на которой обсуждались планы совместной работы по формированию нормативной базы Закона «Об охранной деятельности».

Напряжение EURO-2012, из которого рынок выплеснули как внебрачное дитя, позволило лишь в начале июля полноценно вернуться к проблемам законодательного регулирования отрасли безопасности.

Существующий уже 4-ый год Совет руководителей общественных организаций рынка безопасности (УФИБ, УСПТБ, УФПБ, УФСБ) дважды (!) в течение 10-и дней обсуждал эти вопросы.

12 июля Совет обратился с письмом к Председателю Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развитию предпринимательства господину М. Бродскому, в котором содержится настоятельная просьба поддержать инициативу о создании прозрачных условий участия представителей рынка в совместной работе с МВД по подготовке нормативных документов.

Наша позиция принята, и в ближайшее время ожидается диалог с министром Внутренних дел Украины.

В июне состоялась моя консультация с ведущим специалистом, курирующим вопросы законодательного регулирования правоохранительной деятельности в Администрации Президента Украины и готовящего в этом плане материалы Президенту. Из разговора стало ясно, что ни у кого не вызывают удивления законодательные инициативы народного депутата Украины И. Савченко, поскольку он выступает автором многих скандальных законопроектов.

Постоянно сотрудничаю с Главным научно-экспертным управлением аппарата Верховной Рады Украины в лице одного из ведущих специалистов - господином О. Петриченко. 19 июля ему были переданы ряд предложений по поводу законопроекта № 10377.

Кстати, в эти предложения были включены и материалы Харьковского «Союза работников сферы безопасности».

Более того, нам известно о майском (!) письме министра Внутренних дел господина В. Захарченко на имя председателя профильного комитета Верховной Рады Украины, народного депутата Украины В. Швеца, в котором он высказывает свое несогласие с целым рядом инициатив депутата И. Савченко.

Зная все эти события, я задаю себе вопрос – а нужны ли именно сейчас, в период летних отпусков, партийных съездов, плановых событий в работе с государственными органами, всплески эмоций и призывы к всенародному вече?

Думаю, что нет!

Никто, из знающих С. Шабовту, не обвинит меня в пассивности. Будучи человеком эмоциональным и активным, я многократно выступал инициатором острых, полемичных событий. Но именно благодаря приобретенному опыту, я точно знаю, что место и время для подобных событий должны быть тщательно выверены.

С большим теплом и уважением отношусь к Володе Косенко и его коллегам, всегда поддержу их начинания, но лишь при условии собственной уверенности в их целесообразности.

Наш рынок остро нуждается в консолидации, и я уверен, что непременно решим эту задачу вместе с такими искренними людьми, как Володя Косенко.

Сергей Шабовта,

президент УФПБ

25.07.2012 г.

Опубліковано в суспільство

16.05.2012 в 14 ч. 55 мин. в подземном переходе на ул. Крещатик в результате ссоры на бытовой почве (якобы, не поделили ноутбук) был смертельно ранен гражданин N.

Пытавшегося скрыться преступника задержали охранники частной охранной структуры, которые несли службу по охране магазина в том же подземном переходе. Благодаря действиям охранников, сотрудникам милиции, прибывшим через 10 минут после инцидента, удалось раскрыть преступление «по горячим следам».

Прибывшая через 25 минут карета «Скорой помощи» констатировала смерть потерпевшего от ножевого ранения.

Пресс-служба корпорации «СПРУТ», чьи сотрудники вступили в противоборство с вооруженным преступником, сообщает, что отличились охранник Николай Чигорин и стажер-охранник Сергей Гарматюк.

Опубліковано в суспільство

Автор: Олег Лысяк

Lysyak stat2Многие охранные фирмы начинают обучение тогда, когда контролирующие органы составляют акт проверки. По некоторым оценкам, только около 15% фирм проводят планомерную подготовку своих специалистов. Существующие учебные центры в Украине могут обеспечить всего четверть потребности в обучении - да и то при условии максимальной загрузки. Можно ли изменить ситуацию к лучшему?

Чего скрывать, проблема подготовки кадров для охранных структур в Украине стоит крайне остро. Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг, связанных с охраной требуют, чтобы охранник отвечал квалификационным требованиям, т.е. имел определенный разряд. И, надо сказать, контролирующий орган в лице МВД очень тщательно относится к выполнению данного требования, ставя руководителя охранной компании перед дилеммой – купить «корочку» или отправить охранника на обучение.

Тут хотелось бы отметить, что учебные заведения по-разному выстраивают ценовую политику в сфере обучения охранников. Если брать минимальные затраты (зарплата преподавателей, налоги, материально-техническое обеспечение, аренду и т.д.), то стоимость обучения не может составлять меньше 700-800 гривен, а если лицензионный объем маленький, то стоимость обучения возрастает и до 1200-1400 грн. Некоторые учебные центры предлагают цену в 250 грн. по принципу «Охранная фирма – деньги, учебный центр – удостоверение», не проводя ни занятий, ни экзаменов. И такие центры сегодня «обслуживают» более половины охранного рынка. По моим оценкам, около 70 % охранников получают удостоверения, не проходя обучения!
Чего скрывать, проблема подготовки кадров для охранных структур в Украине стоит крайне остро. Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг, связанных с охраной требуют, чтобы охранник отвечал квалификационным требованиям, т.е. имел определенный разряд. И, надо сказать, контролирующий орган в лице МВД очень тщательно относится к выполнению данного требования, ставя руководителя охранной компании перед дилеммой – купить «корочку» или отправить охранника на обучение.

Около 70 % охранников получают удостоверения, не проходя обучения

Существующие проблемы в процессе подготовки охранников и телохранителей кратко можно изложить следующим образом:

 1. Разрозненная, противоречивая законодательная база.

 2. Несоответствие ДСПТО 5169-ОК.74.60-2011 реалиям рынка (в т.ч. непонятный нонсенс: необходимость огневой подготовки частных при том, что огнестрельное оружие им запрещено!).

 3. Отсутствие единой методологической базы.

 4. Отсутствие единого базового методического материала (учебников, методических пособий и т.д.).

 5. Отсутствие возможностей для повышения уровня квалификации преподавателей.

Lysyak stat1

Да, проблем много, и многие из них обсуждались на 1-й Украинской (международной) конференции руководителей учебных предприятий по подготовке охранников и телохранителей, которая прошла 15 февраля в г. Киеве. И эта конференция подтолкнула к тому, что многие задумались, как жить и работать дальше.

На мой взгляд, уже сейчас необходимо:

 1. Пересмотреть количество присваиваемых разрядов, оставить всего 3-4 разряда, сделав 1 разряд базовым.

 2. Разработать новый или изменить существующий ДСПТО.

 3. Уменьшить количество часов на подготовку вышестоящего разряда путем поглощения часов обучения при подготовке предыдущего разряда.

 4. Пересмотреть необходимость изучения огневой подготовки для охранников негосударственных охранных структур.

 5. Разработать единую программу дистанционного обучения по профессии ОХРАННИК.

 6. Ввести первичную подготовку охранников на предприятиях.

 7. Сократить сроки повышения квалификации, а заключения об уровне подготовки и принятия решения о повышении квалификации отдать на откуп охранным структурам.

Зачем себя обманывать? Нынешняя система обучения охранников рассчитана на программу профессионально-технического образования, где основным видом обучения является дневная форма. На деле, по известным причинам, ни одна охранная фирма не отправит обучаться охранника по такой схеме на 1,5-3 месяца. Поэтому необходимо внедрять другие формы обучения (экстернантная, дистанционная), а, следовательно, изменять программы подготовки охранников, которые были бы приемлемы для всех участников рынка.

 

 

 

  

Опубліковано в суспільство
Сторінка 3 із 10