відеожурнал "Сек’юріті ЮЕй". червень 2016

02 грудня 2017

Відеожурнал з приватної безпеки. В номері: конкуренція держави на ринку охорони; хімічна безпека в Україні - стан і загрози; добровільна оцінка відповідності послуг з охорони; секрети фірми "Охорона-Київ"; автономні системи пожежогасіння тощо.