міні-інтерв'ю заступника міністра мвс віктора ратушняка

15 грудня 2010
Ratushniak“Сек"юріті ЮЕй”: Вікторе Івановичу, скільки ліцензій охоронним підприємствам було видано та анульовано за останні шість місяців? Яких найбільше причин скасування ліцензій? Наведіть, будь ласка, найбільш вражаючі факти порушення Ліцензійних умов.

Віктор Ратушняк: Упродовж березня - серпня цього року Міністерством внутрішніх справ прийнято рішення щодо видачі 244 та анулювання 193 ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг, пов"язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян.

Основними підставами для анулювання ліцензій стали заяви самих ліцензіатів про анулювання ліцензії.

Наразі підстави для анулювання ліцензій за порушення законодавства у сфері ліцензування охоронної діяльності майже відсутні, бо Законом України від 15.12.2009 „Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні" до 1 січня 2011 року встановлено мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами щодо суб"єктів малого підприємництва, крім проведення перевірок підприємств, господарська діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику.

 

Сек"юріті ЮЕй”: Дуже актуальним для фірм-ліцензіатів є питання майнової відповідальності. Ліцензійні умови провадження охоронної діяльності передбачають, що розмір майнової відповідальності визначається на етапі укладання договору про охорону. Проте, конкретна форма відшкодування збитків не вказується. Скажіть, будь ласка, чи відстежуються випадки відшкодування завданих збитків охоронними компаніями? Чи має перспективи запровадження обов"язкового страхування відповідальності охоронних підприємств? Які організаційно-фінансові форми відшкодування збитків Ви вважаєте найбільш перспективними?

В.Р.: Відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання охоронних послуг суб"єкт охоронної діяльності при укладенні договорів зобов"язаний конкретно вказувати в них об"єкт охорони та, якщо це майно громадян або юридичних осіб, зазначати розмір майнової відповідальності суб"єкта охоронної діяльності, який визначається відповідно до вимог ч. 2 статті 96 та п. 3 ч.1 ст. 980 Цивільного кодексу України. У разі виявлення факту невиконання вимог цієї норми, орган ліцензування через розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов зобов"язує суб"єкта охоронної діяльності забезпечити її виконання. Встановлення факту невиконання вимог розпорядження оформляється відповідним актом, який є підставою для анулювання ліцензії на охоронну діяльність. 

Облік випадків відшкодування завданих суб"єктами охоронної діяльності збитків не здійснюється, оскільки законодавство у сфері ліцензування охоронної діяльності не зобов"язує ліцензіатів звітувати про ці випадки орган ліцензування. 

Вважаємо, що найбільш перспективною формою відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням охоронних заходів, є укладання суб"єктами охоронної діяльності договорів страхування комерційних ризиків зі страховиками відповідно до правил страхування.

 

Сек"юріті ЮЕй”: Як Ви вважаєте, чи повністю відповідає процес ліцензування охоронної діяльності сучасному стану на ринку безпеки? Чи вважаєте Ви за доречне посилення контролю за певними аспектами виконання Ліцензійних умов? Які рекомендації з дотримання Ліцензійних умов Ви хотіли б дати компаніям, які працюють на українському ринку безпеки? 

В.Р.: Наразі умови провадження господарської діяльності з надання послуг охорони суб"єктами господарювання потребують найшвидшого законодавчого регулювання, оскільки ситуація на ринку охоронних послуг через збільшення кількості суб"єктів охоронної діяльності постійно загострюється, що призводить до судової тяганини, конфліктів, непорозумінь, негативно впливає на забезпечення охорони та безпеки значної кількості фізичних і юридичних осіб.

Вважаємо, що Закон України „Про охоронну діяльність", проект якого готується на друге читання, належним чином урегулює відносини між суб"єктами охоронної діяльності та забезпечить сприятливі умови для провадження господарської діяльності з надання охоронних послуг на українському ринку безпеки. 

Суб"єктам охоронної діяльності рекомендуємо провадити обраний вид господарської діяльності виключно в межах норм діючих нормативно-правових актів, оскільки їх недотримання призводить до анулювання ліцензії на охоронну діяльність, що позбавляє права надавати послуги з охорони майна та громадян.