21 10 2017

Ukrainian (UA)Russian (CIS)
facebook1twitter1
en

Back Информация к размышлению
Информация к размышлению

Последние годы параллельно с работой на спецслужбы Российской Федерации Служба безопасности Украины имитировала работу по поддержанию правопорядка в своей стране. Пока одни офицеры СБУ «сидели» на денежных «схемах» и контрабанде, следили за оппозицией, запугивали, калечили и сажали в тюрьмы украинских патриотов, другие их коллеги массово фабриковали уголовные дела «за СТС».

Таким образом спецслужба создавала «дымовую завесу» для своей антигосударственной деятельности. В итоге приведшей, в том числе, и к Майдану, и к массовому расстрелу патриотов на Грушевского и Институтской, и к российскому вторжению в Украину. То есть десятки и сотни обычных граждан были обвинены спецслужбой едва ли не в шпионской деятельности и осуждены. Пришло время исправить ошибки и наказать виновных.

Рядовые сотрудники УГСО во Львовской области вскрыли множество схем злоупотреблений в милиции, потребовали распустить Департамент ГСО при МВД и разобраться с фактами доведения до самоубийств сотрудников ГСО.

ugso_lvivВ заявлении правоохранителей, как передает portal.lviv.ua, отмеается: «Небесная сотня для нас – Сотня Героев! Майдан поднял наше самосознание, вдохновил на решительность. Мы верим в победу над преступной системой

Милиционеры также обратились к министру МВД А. Авакову с просьбой возложить контроль за выполнением своих инициатив на Самооборону Майдана.

Как сообщил сайт МВД 28.02.2014 г., во Львовском УГСО назначили нового руководителя, а назначению предшествовали сборы коллектива управления.

Багато хто протягом останніх років говорив про необхідність консолідації та встановлення цивілізованих відносин на ринку безпеки. Зараз – саме ця ситуація, коли треба визначатися: нас влаштовують старі корупційно-шулерські правила гри або треба розробляти нові? Спочатку треба побачити нову країну у своїх мріях…

Традиційно ринок безпеки в Україні розглядають у сегментах охоронної, детективної, протипожежної діяльності та захисту інформації. Тобто, це ті послуги, які можна віднести до сфери «цивільної безпеки», коли розглядаються ситуації, у яких завдаються збитки або трапляється певний дискомфорт населенню країни та кожному окремому громадянину та підприємцю.

loshadka_smУ новій країні різні сегменти ринку цивільної безпеки мають будуватись на різних принципах та засадах.

 

Охоронна діяльність

Охоронна діяльність включає фізичну охорону, пультову охорону (моніторинг з групами швидкого реагування), інкасацію, супровід вантажів, охоронне відео спостереження, проектування та інсталяція систем сигналізації, охорони периметра, контролю доступу тощо. Безпосередньо в рамках охоронної діяльності громадяни можуть отримувати послуги особистого охоронця.

Зараз в Україні близько 30 % ринку охоронних послуг охоплює міліцейська госпрозрахункова структура – ДСО при МВС України з річним обсягом майже 3 млрд. грн. Разом із ДСО населенню мають право за гроші надавати охоронні послуги будь-які інші військові формування.

Вважаю це категорично неприпустимим!

У сфері охоронної діяльності необхідно запровадити наступні принципи:

1. Держава не має надавати охоронні послуги населенню.

2. Держава за рахунок коштів державного бюджету має взяти на себе відповідальність за охорону стратегічних об’єктів та деяких особливо важливих об’єктів.

3. Ліцензування охоронної діяльності має здійснюватись за участю двох сторін – за стандартами саморегулівної   організації, у якій зареєстрований суб’єкт охорони, та спеціального державного експертного органу – Палати з цивільної безпеки (певний аналог британського SIA –Security Industry Authority).

4. Захищати права споживачів охоронних послуг, контролювати якість цих послуг, а також відслідковувати дотримання державних норм і стандартів суб’єктами господарювання має Палата з цивільної безпеки (ПЦБ).

 

Детективна діяльність

В Україні немає закону про детективну діяльність. Законодавство про захист персональних даних та використання технічних засобів отримання інформації ніяк не стимулює розвиток цього сегменту. У той же час, держава надає послуги з розслідувань вкрай невисокої якості.

У сфері детективної діяльності вважаю за потрібне ввести наступні принципи:

1. Фізична або юридична особа має право звернутися за послугами у сфері проведення розслідувань до приватного детектива (агенції) так саме, як до органів поліції.

2. Детективи можуть бути декількох категорій. Детективи вищих категорій мають право виступати повноцінними органами досудового слідства на одному рівні з слідчими правоохоронних органів та проводити гласні та негласні слідчі (розшукові) дії. 

3. Держава має контролювати діяльність приватних детективів (агентств) з боку органів прокуратури та державного експертного органу – Палати з цивільної безпеки.

4. Ліцензування детективів та захист прав споживачів мають здійснюватись за тими ж принципами, що й охоронна діяльність.

 

Пожежна та техногенна безпека

Сегмент пожежної та техногенної безпеки має розглядатися разом із будівельною галуззю. Важливо, щоб органи, які займаються нормативною роботою, не займалися розслідуванням причин пожежі - це функція підрозділів рятівників. Також експертиза проектів з протипожежного та техногенного захисту має здійснюватись не лише державними, але й приватними експертними організаціями.

У цьому сегменті дуже важливо поділяти проектні та монтажні організації на ті, що можуть надавати послуги на особливо небезпечних об’єктах та об’єктах з масовим перебуванням людей, і ті, що цього не можуть. Вважаю, що це є функцією відповідних саморегулівних організацій.

Щодо залучення до цього сегменту ПЦБ – не впевнений.

 

Захист інформації

Сегмент захисту інформації треба розвивати разом із питаннями захисту персональної інформації та захисту приватного життя.

Головний принцип, якого треба дотримуватись, це те, що захист інформації не може нашкодити інтересам інших людей та організацій.

Вважаю, що у цілому ринок цивільної безпеки має будуватися навколо всеукраїнської Єдиної системи моніторингу та попередження небажаних ситуацій. Це має бути окремий державний орган, який не буде підпорядковуватись жодному міністерству або відомству (напрацювання, до речі, тут були, коли створювалася «Система 112» під «Євро-2012»).

Щодо Палати з цивільної безпеки (ПЦБ) – це може бути органом, який буде у пропорції 50х50 складатись із державних та приватних експертів. Фінансування цього органу також наполовину може взяти на себе держава, а наполовину – приватний бізнес.

 

Реформирование украинского рынка безопасности, о необходимости которого все время говорили профессиональные общественные организации, теоретически можно пытаться начинать.

Вопрос: начинать с чего? Security UA обратился к активным участникам рынка безопасности.

v.firsovВиктор Фирсов: "Реформирование нужно комплексное, так как безопасность - это часть экономики. Первое, что нужно и крайне важно - формирование предпосылок для того, что бы предприниматель имел прибыль. То есть ВАЖНО - избегать тезиса "дешевле и лучше". Тут можно и нужно соглашение о том, что минимальная норма прибыли не должна быть менее… скажем, 20-25 процентов. Иначе не чем будет ни зарплаты платить, ни налоги. В Прибалтике, например, именно в этом причина экономического кризиса. В конкурсных закупках и на проектах всех приучили продавать почти по себестоимости. Это ОШИБКА. Общее правило - бизнес ОБЯЗАН зарабатывать, именно тогда будут и налоги и зарплаты. Второе - рынок безопасности очень специфичен. Если допустить то, что технические решения, призванные обеспечить безопасность, будут ее компрометировать - будет беда... Пропадет доверие людей, и рынок технических решений будет скомпрометирован. Посему необходима экспертиза, но не запретительная, а именно – рекомендательная. Какое-то решение может просто нужно, что б информировать, а не защитить. К примеру - видео наблюдение. Не все CCTV – охранное. То же самое – ограждения и мониторинг. Короче, нужна градация решений по их назначениям: информативное сопровождение… или все же охранное. Ну и, конечно, сертифицированние специалистов. Специалисты-проектировщики без опыта сделают рынок безопасности как поставщика решений неинтересным для заказчика. Еще один важный момент. Поощрение собственного производства и собственных разработок. Это потянет за собой увеличение экспорта и приток валюты. Необходимо поощрять в виде налоговых льгот, оказывать государственную помощи в формировании партнерских связей с внешним миром для таких компаний."

Особливістю димових пожежних сповіщувачів є те, що в процесі їх експлуатації необхідно проводити технічне обслуговування. А це означає, що димові сповіщувачі повинні бути знімними і складатися з головки та бази. Так як наявність зовнішнього пристрою індикації (ЗПІ ) - функція необов'язкова, то для виконання основних функцій знімний пожежний сповіщувач може містити на активної частини тільки два контакти для підключення його через базу до двопровідного шлейфа пожежної сигналізації (ШПС). Однак як у європейських, так і у російських нормативних документах є вимога, що при вилученні головки з бази в працюючому ШПС повинні відбутися зміни, які прилад приймально-контрольний пожежний (ППКП) повинен сприйняти як несправність. Зазвичай це забезпечується розривом одного з провідників ШПС за допомогою двох контактів на базі та двох замкнутих між собою контактах на головці сповіщувача. У технічному рішенні, захищеному патентами UA 86260 [25] та RU 2372663 [26], вдалося реалізувати найпростішу базу для підключення до двопровідного ШПС та головку з мінімальною кількістю контактів, що контактують з базою - у сповіщувачі СПД-3.10 [27]. Але головною відмінною цього виробу було використання широкої номенклатури баз для включення сповіщувачів у чотирьохпровідний шлейф та для підключення ЗПІ при використанні тієї ж самої головки сповіщувача з мінімальною кількістю контактів.

Не произносил вчера победных тостов, чтобы переспать с мыслями.

Утром пришло убеждение, что чудовище, против которого вышли люди, не убито. Его просто слегка оглушили. С утра в понедельник оно привычно попьет кофе и пойдет на «работу».

Этому чудовищу бизнесмены (сначала осторожно, потом – с привычным удовольствием) будут платить дань на таможне и нести откаты от госзакупок и работ на государственных объектах. Умные и состоятельные люди будут лебезить перед мелким чиновником, чтобы тот не развалил их бизнес. Как бараны, идущие на заклание, директора фирм будут переводить деньги на «платформы», чтобы рассчитаться по своим коррупционным обязательствам.

Друзья! Нужно не только добить чудовище, но и сказать убедительное «фу» старой гвардии предпринимателей, которая 20 лет разлагала чиновников шальными деньгами. Иначе бизнесмены будут первыми, кто с низкого старта придет на поклон к оглушенному чудовищу, когда то попьет утренний кофе.

Аналіз можливих і необхідних підключень провідників та елементів шлейфу пожежної сигналізації показує, що найбільш прийнятними на базах сповіщувачів є гвинтові з'єднувачі з застосуванням квадратних шайб або квадратних гайок, як це показано правих нижніх прикладах рис. 5 в першій частині цієї статті [6].

Реалізовані у сповіщувачах пожежних димових (СПД) принципи побудови вимагають і певних технічних рішень при підключенні цих виробів до приладів приймально-контрольних пожежних (ППКП) за допомогою шлейфів пожежної сигналізації. Про організацію шлейфних драйверів у різних ППКП автор говорив в статті [1]. Тут же розглянемо особливості схем підключення пожежних сповіщувачів, і в першу чергу СПД до шлейфів пожежної сигналізації (ШПС). Головною особливістю таких сповіщувачів є те, що в процесі їх експлуатації потрібно проводити технічне обслуговування: відключити виріб від шлейфу, провести чистку оптичної частини - камери димового сенсора і перевірку параметрів, розбракувати сповіщувачі за результатами перевірки, придатні вироби та/або сповіщувачі з резерву встановити замість відключених. Природно, що проводити таку процедуру простіше зі знімними сповіщувачами, тобто такими, що складаються з головки та бази. Кількість рознімних контактів на головці та на базі залежить від безлічі причин і, напевно, немає оптимального рішення по кількості і якості цих контактів для будь-яких СПД.

После выстрелов в Москве родители в предпаническом состоянии, а чиновники от образования мозгуют, как выбить и освоить денежные знаки.

Люди, скажу сразу: не пытайтесь превратить школу, где учатся ваши дети, в колонию строгого режима! В школе не нужны надзиратели в виде охранников частных охранных структур (тем более – милиции). Если невмоготу, достаточно оформить на полставки и одеть в строгую форму смотрителя-администратора. На эту роль подойдет толковый пенсионер с добрыми глазами.

Родителям не стоит «вестись» на приобретение модных турникетов с фиксированием (да еще передачей в Интернет) фактов входа-выхода: дети быстро научатся давать по 10 гривен охраннику и сигать из окон первого этажа. И нельзя быть уверенным, что турникеты, в случае пожара, не станут преградой на пути эвакуации детей (помните давку на НСК «Олимпийский» на первых матчах?!).

Хочется потратиться на технические штучки - купите и понавтыкайте в коридорах и на улице недорогие муляжи видеокамер. И поддерживайте публичную иллюзию их работоспособности.

Директорам и директрисам советую не портить нервы – если школе по строительным нормам положена система пожарной сигнализации и оповещения, то вам на нее денег не дадут – это почти миллионное удовольствие. «Спасатели» просто составят «приписи», чтобы поставить свое ответственное место к стенке. Если же деньги вдруг на вас упадут, то надо знать, что обслуживать систему тоже накладно. Достаточно купить огнетушители и недорогие автономные извещатели-«артошки» или более сложные «сигнализаторы дыма пожарные» производства черновицкого завода. Учуяв дым, эти сигнализаторы разбудят самого нерадивого двоечника.

Что действительно для безопасности школы важно:

1. Не превратить территорию школы в проходной двор: должны быть элементарный забор, освещение, надежные ворота и калитки.

2. Обучить детей действовать слажено в чрезвычайных ситуациях – прежде всего, при пожаре: обязательно проводить практические занятия с имитацией дыма.

3. Обеспечить сохранность ценного имущества: тут для охраны, например, компьютерных классов или спортинвентаря не стоит гнушаться сигнализацией и пультовой охраной.

4. Наладить дневное дежурство на территории школы и в помещениях силами старшеклассников из школьной самообороны: это будет для них хорошим жизненным уроком на будущее.

Помните, что безопасность «на удовлетворительно» – это не деньги, а организованность и самодисциплина.

А чтобы дети не носили в школу оружие – их нужно просто любить и воспитывать с пелёнок.

Из политического лексикона в бизнес-обиход украинского рынка охраны все увереннее входит слово «люстрация». Хотя люди, помнящие уклад жизни при КПСС, чаще употребляют словосочетание «чистка рядов».

Первыми год назад о необходимости очищения и скидывания балласта заговорили организованные бизнесмены из Харькова. Они, объединившись в Союз работников сферы безопасности, сначала заявили о создании «Реестра недобросовестных конкурентов», а позже – о принятии амбициозной «Программы противодействия недобросовестной конкуренции».

На сегодняшний день «жертвой» этой программы стала единственная фирма «Рубин», выигравшая тендер на охрану одного из научных центров за 11,5 грн./час. Как выяснили харьковчане, «Рубин» еще 5 лет назад был лишен лицензии, и директору центра после поднятой шумихи ничего не оставалось, как разорвать договор с этой горе-фирмой.

Позднее, на фоне резонансных убийств в донецком «Приватбанке» и «Караване», люстрацией охранного бизнеса озаботились правозащитные структуры, далекие от самого рынка охраны. Но, как маякнули в Security UA знающие люди, ничего у них не получилось.

Недавно на индустриальном сайте security-ua.com выступил запорожский бизнесмен, который призвал найти новые формы и методы организации рынка, которые бы свели к минимуму недобросовестную конкуренцию. В комментариях его статьи прозвучал прямой призыв к Security UA стать «прожектором» и высвечивать все факты грехопадения и беззакония со стороны охранных фирм. Дескать, «пока не будет люстрации на рынке - сами крысы выползать из нор не будут».

security_lustraciaНа фоне революционных призывов, идущих отовсюду, легко поддаться порыву и приступить к каким-то действиям. Труднее подумать и войти в положение «грешников».

В чем же причины? Почему «низы» не работают в правовом поле?

Думается, что корни кроются в любви руководителей охранных фирм к наличной гривне. То, что эта денежная единица нужна практически всем, сомнений не вызывает. Как и то, что оправдание своих, даже криминальных, действий можно найти в непомерно высоких налогах, в необходимости давать откаты и взятки, да и, вообще, в безжалостном разворовывании госбюджета. Правда ж, зачем платить, чтобы ОНИ отдали эти деньги не старушкам, а усилили репрессивный аппарат или вложили их в свой личный бизнес?!

Стоимость наличных сейчас составляет от 6 до 23,7 % . Понятно, что дешевле всего берут, т.н., «платформы», которые, как утверждают многие авторитетные СМИ, действуют под присмотром властей и даже частично пополняют госбюджет. Есть фирмы из числа крупных, которых «платформы» заманивают к себе под 3-4 %. И, увы, многие охранные компании плотно «подсаживаются» на эти «легальные» конвертационные центры, даже понимая, что дешевые деньги таят в себе немалые риски и соблазны. Кто-то даже осознает, что соскочить с этой «налоговой иглы» без потерь не удастся.

Риск заключается в том, что «крышующий» центр чиновник может попасть в немилость, и его «конверт» украсит сводки и пресс-релизы налоговиков. А соблазн - в том, что, имея «живые» деньги, дешевле найти общий язык с нужными людьми (например, с проверяющими инспекторами МВД и ответственными лицами на охраняемом объекте), чем платить людям официальную зарплату и вкладываться в развитие своего бизнеса.

Многие фирмы наличные деньги развращают настолько, что они напрочь перестают заботиться о своей репутации и о качестве предоставляемых охранных услуг. Некоторые, выиграв государственный тендер, даже посты свои на объектах не выставляют. А есть еще и такие, что сами стают звеном, принимающим деньги на «обналичку». Если кому интересно, их названия можно встретить в Едином реестре судебных решений.

Но, что бы мы ни говорили о конвертации, на все воля Клиента. Он может закрыть глаза на явные нарушения налогового и трудового законодательства в работе охранной фирмы, а может, и нет. Некоторым клиентам это «платформенное безобразие» начинает надоедать – ведь за ними тоже «могут прийти». Например, в столице один крупнейший торгово-развлекательный центр недавно сменил свою охрану, поскольку ранее охранявшая его фирма Х не смогла доказать легальность своих контрагентов.

На фоне всей этой мутной катавасии Security UA может назвать лишь с десяток охранных фирм, которые могут одолеть рыночную люстрацию. Это, в первую очередь, те фирмы, которых коллеги обвиняют одновременно и в высоких ценах на услуги, и в безжалостном демпинге.

Так нужна ли рынку охраны «капитальная уборка», если общий дом (читай - «рынок») загажен настолько, что менее 1 % его жителей хотят жить в чистоте? А остальным нравится проживать в грязной и неубранной комнатушке?

Скажите «ДА», и Security UA станет вашим союзником!

Страница 9 из 45