I. Законодавча діяльність.

1. Організувати громадське та наукове обговорення проекту Закону України «Про захист осіб та майна». Альтернативно – про внесення змін до діючого Закону України «Про охоронну діяльність».

2. Взяти участь у розробці та обговоренні Концепції розвитку ринку безпеки («Біла книга»), проекту Закону України «Про саморегульовані організації».

party UFPB

3. Визначити пріоритетні шляхи вирішення законодавчих проблем:

- участь у роботі комітету приватної охоронної та детективної діяльності Асоціації професіоналів корпоративної безпеки, комітеті;

- участь у роботі робочих груп з питань взаємодії з недержавним сектором безпеки у сфері підтримання публічної безпеки і порядку та з питань дерегуляції ринку охоронних послуг Координаційної Ради МВС з питань ліцензування.

- участь у роботі Української ради бізнесу в частині забезпечення захисту прав і законних інтересів платників податків, розвитку партнерських відносин між владою і бізнесом.

- участь у роботі Консультаційно-експертної ради з питань запровадження принципів саморегулювання охоронної галузі.

 

II. Захист інтересів.

1. Участь в роботі Експертно-апеляційної ради Державної регуляторної служби.

2. Інформування Державної регуляторної служби, Антимонопольного комітету, інших органів державної влади про позицію членів Федерації з питань, що стосуються спроб внесення змін до нормативно-правової бази, яка регламентує охоронну діяльність, а саме:

- проекту змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

- проекту Постанови КМУ «Про затвердження категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах».

- проекту змін до Постанови КМУ «Про затвердження ліцензійних умов провадження охоронної діяльності».

III. Бізнес-проекти.

1. Удосконалення організаційно-правової форми Національної мережі реагування, Стратегічного альянсу безпеки.

2. Проведення випробувань та впровадження технічних рішень, що сприятимуть розвитку проектів із залученням Національної мережі реагування. За результатами випробувань провести круглий стіл (презентацію).

3. Провести розробку критеріїв (стандартів) охоронних послуг, що є одним з найбільш пріоритетних завдань на шляху побудови саморегульованої організації та проведення заходів боротьби із «недобросовісною» конкуренцією та демпінгом цін. Затвердити критерії на рівні НАУ для акредитації галузевих експертів.

4. Удосконалення роботи «Стратегічного альянсу безпеки» шляхом створення загальних баз даних, автоматизації процесів інформування про актуальні тендери та обміну інформацією. З цією метою, розробити та запровадити на сайті Федерації закритий розділ “Тендер”. Визначити структуру розділу та порядок користування членами САБ.

5. Продовження формування мережі для реагування на тривожні сповіщення з автотранспортних засобів по всій території України. Визначення оптимального технічного рішення. За готовності учасників, продовжити переговори із потенційними замовниками послуг (страховими, транспортно-логістичними, іншими компаніями).

6. Продовжити роботу по створенню територіальних галузевих організацій роботодавців.

7. У відповідності до Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік» провести перерахування мінімального рівня вартості послуг фізичної охорони, з метою інформування замовників послуг.

Опубліковано в суспільство

Shabovta videoДеятельность нынешнего правительства Украины в части защиты предпринимательства «малопрофессиональна и коррумпирована».

Об этом в интервью ИБ «Секьюрити ЮЭй» сказал Сергей Шабовта, президент УФПБ, комментируя отмену судом Постановления КМУ, которым не так давно было ликвидировано Госпредпринимательство.

Как член экспертно-апелляционного Совета и заместитель председателя Общественного Совета Госпредпринимательства Украины, г-н Шабовта высоко оценивает деятельность Михаила Бродского на посту главы ведомства.

«Михаил Бродский уважительно относился к рынку безопасности, подчеркивая, что наш сегмент отличает наличие организованности, и профессиональной заинтересованности в повышении качества услуг и формировании цивилизованного рынка», - отметил признанный лидер отечественного рынка охранных услуг.

Напомним, что четыре года назад на совместном заседании руководства Госпредпринимательства и МВД Украины г-н Бродский дал рынку безопасности надежду на улучшение взаимоотношений с МВД.

Опубліковано в суспільство

28 ноября 2014 г. рассматривается МВД Украины как возможная дата проведения Всеукраинского совещания субъектов негосударственной системы безопасности.

Об этом в письме членам организации сообщил президент Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Шабовта.

Глава Федерации отметил, что Правлением рассматривается вопрос о проведении накануне, 27 ноября, очередного VI съезда УФПБ.

«Вопросы повестки дня, кроме очевидных отчетов Совета и ревизионной комиссии, будут доведены дополнительно после обсуждения членами Совета Федерации, как и нормы представительства», - отметил г-н Шабовта.

Опубліковано в індустрія

В Украине может появиться аналог британского государственного органа по безопасности.

Об этом рассказал президент Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Шабовта.

«В организационном плане мне видится аналог британской SIA (Security Industry Authority). ... В первоначальных вариантах проекта Закона «Об охранной деятельности» прообраз SIA был прописан, но впоследствии идея такого координирующего и контролирующего органа была выхолощена», - отметил лидер профессиональной федерации охранной и детективной деятельности.

Опубліковано в суспільство

Почетный президент УФПБ Георгий Онищенко и член Совета старейшин Александр Дичек с горечью констатировали появление конфронтации между членами Совета Федерации и призвали конфликтующие стороны к сохранению единства.

Об этом идет речь в официальном письме УФПБ от 21.11.2014 г.

Из письма следует, что 4 человека, не платящие членские взносы и не участвующие в жизни организации, направили свои усилия на дискредитацию профессионального объединения охранной и детективной деятельности.

В качестве таких людей, вынашивающих «сепаратистские» идеи, были названы А. Большаков, г. Днепропетровск, Ю. Ермаков, г. Одесса, В. Мальсагов, г. Львов, и Г. Насонов, г. Киев.

Эти люди, якобы, в оскорбительной форме потребовали у руководства Федерации провести ряд действий, которые либо уже выполнены, либо предусмотрены планом подготовки к съезду и одобрены легитимным большинством Совета Федерации.

Напомним, что 27.11.2014 в столичном Доме офицеров состоится очередной съезд Украинской федерации профессионалов безопасности.

 

Опубліковано в суспільство
Сторінка 2 із 9